Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2020, 1:a kvartalet

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion
I priserna ingår punktskatter (moms 0 %). Koldioxidskatten på naturgas och stenkol som används i samproduktionen av el och värme har halverats sedan början av år 2011. Källor: Tull, Energimyndigheten, Bioenergi rf, Olje- och biodrivmedelsbranschen rf, FOEX Indexes Ab

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2017, Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2017/04/ehi_2017_04_2018-03-13_kuv_003_sv.html