Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2014

 Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2014

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2014, Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/ehk_2014_2015-12-14_kuv_005_sv.html