Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2015

 Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2015

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 07.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2015, Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_005_sv.html