Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 8.8.2006

Avgjorda mål i specialdomstolar år 2005

År 2005 inkom 10 903 nya rättskipningsärenden till försäkringsdomstolen, dvs. 508 färre än året innan. Försäkringsdomstolen avgjorde 10 580 rättskipningsärenden. De största rotlarna var frågor inom arbetslöshetsförsäkring samt folkpensions-, arbetspensions- och olycksfallsförsäkring. I slutet av året fanns det 11 868 anhängiggjorda mål vid försäkringsdomstolen.

Arbetsdomstolen avgjorde 150 mål år 2005. Av dem var 91 talan som väckts av arbetstagarparten och 49 procent av dem gällde avlöning. Antalet talan som väckts av arbetsgivarparten uppgick till 59 och av dem gällde nästan alla arbetsfred. När det gäller de avgjorda målen godkändes talan helt eller delvis i 57 procent av alla mål.

År 2005 inkom 608 nya mål till marknadsdomstolen, dvs. 252 fler än året innan. Marknadsdomstolen avgjorde 292 mål, av vilka 101 avskrevs. Största delen, dvs. närmare 90 procent, av de avgjorda målen gällde offentlig upphandling. I slutet av året fanns det 505 anhängiggjorda mål vid marknadsdomstolen, 321 fler än året innan.

Fängelsedomstolen behandlade 327 mål år 2005. Av dessa gällde 273 unga förbrytare och 54 farliga återfallsförbrytare.

Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen samlat in av specialdomstolar.

Avgjorda mål i specialdomstolar åren 2000-2005

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Försäkringsdomstol 10 125 10 089 11 122 10 259 10 234 10 580
Arbetsdomstol 75 95 108 109 157 150
Marknadsdomstol . . 158 221 263 292
Fängelsedomstol 348 368 360 362 365 327

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 8.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialdomstolar [e-publikation].
ISSN=1798-453X. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eriktu/2005/eriktu_2005_2006-08-08_tie_001_sv.html