Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2017

Läropliktens längd Förskole-
undervisning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Inte förlängd läroplikt 49 18 983 13 586 49 32 667 75,8
Förlängd läroplikt 850 6 619 2 920 68 10 457 24,2
Totalt 899 25 602 16 506 117 43 124 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017, Tabellbilaga 4. Grundskolelever som fått särskilt stöd efter läropliktens längd 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tau_004_sv.html