Ehdokkaiden asettaminen europarlamenttivaaleissa 2004

Euroopan unionin 25 maassa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 10.-13.6.2004. Suomessa vaalipäivä on 13.6.2004. Parlamenttiin valitaan viideksi vuodeksi vaalikaudelle 2004-2009 yhteensä 732 jäsentä, joista Suomen jäseniä 14.

Ehdokkaita Suomen europarlamenttivaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään 20 ehdokasta, kaikki ehdokkaat asetetaan valtakunnallisesti koko maahan. Valitsijayhdistyksiä ei näitä vaaleja varten perustettu yhtään.

Neljätoista puoluetta asetti ehdokkaita parlamenttivaaleihin, yhteensä 227. Ehdokkaista oli miehiä 140 ja naisia 87. Nykyisistä 16 suomalaisesta euroedustajasta on edelleen 11 ehdolla tulevissa vaaleissa. Kansanedustajia kaikista ehdokkaista oli 14. Lain salliman enimmäismäärän (20) ehdokkaita asettivat KESK, SDP, KOK, VAS, VIHR, RKP, SKP, KA sekä KD:n ja PS:n vaaliliitto. Edellä mainittujen puolueiden lisäksi ehdokkaita asettivat, LIB, EKA, SI ja SKS. KA (Köyhien asialla), SI (Suomi - Isänmaa) ja SKS (Suomen Kansan Sinivalkoiset) osallistuvat uusina puolueina ensimmäistä kertaa europarlamenttivaaleihin, LIB oli mukana viimeksi vuoden 1996 vaaleissa.

Ehdokkaiden ikärakenne ei juurikaan poikennut edellisten europarlamenttivaalien ikärakenteesta. Valtaosa ehdokkaista on 40-vuotiaita tai sitä vanhempia. Näissä vaaleissa ehdokkaiden keski-ikä oli 45,6 vuotta, noin vuoden pienempi kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa.

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 2004

  Yht. KESK SDP KOK VAS VIHR KD RKP PS SKP LIB EKA SKS SI KA
Yhteensä 227 20 20 20 20 20 15 20 5 20 15 12 8 12 20
Miehet 140 11 11 10 10 9 9 11 5 14 13 10 8 12 7
Naiset 87 9 9 10 10 11 6 9 - 6 2 2 - - 13
Europarlament. 11 3 3 2 1 2 - - - - - - - - -
Kansanedust. 14 2 4 1 2 2 2 1 - - - - - - -

 

Ehdokkaat sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 2004 (%)

kuva


Päivitetty 1.6.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Europarlamenttivaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2898. 2004, Ehdokkaiden asettaminen europarlamenttivaaleissa 2004 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/euvaa/2004/euvaa_2004_2004-06-01_kat_002.html