Publicerad: 11.6.2014

Fastställt valresultat: Vänsterförbundet och Sannfinländarna framgångsrika i Europaparlamentsvalet 2014

Vänsterförbundet fick ett mandat i Europaparlamentet och partiets väljarstöd steg till 9,3 procent, vilket är 3,4 procentenheter mer än i det förra Europaparlamentsvalet. Jämfört med Europaparlamentsvalet 2009 steg Sannfinländarnas röstandel med 3,1 procentenheter till 12,9 procent. Sannfinländarna fick ett tilläggsmandat i valet och ökade antalet mandat till två.

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 2004-2014 (%)

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen 2004-2014 (%)

Kristdemokraterna, som i förra Europarlamentsvalet var i valförbund med Sannfinländarna, fick 5,2 procent av rösterna och ökade sitt väljarstöd med 1,1 procentenheter jämfört med förra Europaparlamentsvalet. Trots att andelen röster ökade förlorade partiet sitt enda mandat i Europaparlamentet.

De största förlorarna i valet var Finlands Socialdemokratiska Parti och Gröna Förbundet. Socialdemokraternas röstandel var 12,3 procent, vilket är 5,2 procentenheter lägre än i förra Europarlamentsvalet. Trots att röstandelen sjönk behöll partiet sina två mandat i Europaparlamentet. Jämfört med föregående Europaparlamentsval sjönk Gröna Förbundets röstandel med 3,1 procentenheter till 9,3 procent och partiet förlorade sitt andra mandat i parlamentet.

De största partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen år 2014, 2009, 2004, 1999 och 1996

Parti Europaparl.
valet
2014 
Europaparl.
valet
2009  
Europaparl.
valet
2004  
Europaparl.
valet
1999  
Europaparl.
valet
1996  
Samlingspartiet
SAML
22,6 23,2 23,7 25,3 20,2
Centern
i Finland
CENT
19,7 19,0 23,4 21,3 24,4
Sannfinländarna
SAF
12,9   9,8   0,5   0,8   0,7
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
12,3 17,5 21,2 17,9 21,5
Gröna
förbundet
GRÖNA
9,3 12,4 10,4 13,4   7,6
Vänsterförbundet
VÄNST
9,3   5,9   9,1   9,1 10,5
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
6,8   6,1   5,7   6,8   5,8
Kristdemokraterna
i Finland
KD
5,2   4,2   4,3   2,4   2,8

Samlingspartiet och Centern i Finland fick båda tre mandat och behöll sina tidigare mandat i Europaparlamentet. Samlingspartiet fick den största röstandelen i Europaparlamentsvalet, dvs. 22,6 procent av rösterna. Dess röstandel minskade från det förra Europaparlamentsvalet med 0,6 procentenheter. Centern i Finland fick 19,7 procent av rösterna och dess röstandel steg med 0,6 procentenheter jämfört med det förra Europaparlamentsvalet. Svenska folkpartiets röstandel var 6,8 procent och partiet lyckades behålla sitt mandat.

Röster och mandat för de största partierna i Europaparlamentsvalen 2014, 2009 och 2004

Parti Europa-
parlaments-
valet
2014
röster  
Europa-
parlaments-
valet
2009
röster  
Europa-
parlaments-
valet
2004
röster  
Europa-
parlaments-
valet
2014
mandat  
Europa-
parlaments-
valet
2009
mandat  
Europa-
parlaments-
valet
2004
mandat  
Samlingspartiet
SAML
390 376   386 416   392 771 3    3    4
Centern
i Finland
CENT
339 895   316 798   387 217 3    3    4
Sannfinländarna
SAF
222 457   162 930       8 900 2    1    0
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
212 781   292 051   350 525 2    2    3
Gröna
förbundet
GRÖNA
161 263   206 439   172 844 1    2    1
Vänsterförbundet
VÄNST
161 074     98 690   151 291 1    0    1
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
116 747   101 453     94 421 1    1    1
Kristdemokraterna
i Finland
KD
90 586     69 458     70 845 0    1    0

Röstmagnet i Europaparlamentsvalet 2014 var Samlingspartiets Alexander Stubb, som fick 148 190 röster. Sannfinländarnas Jussi Halla-aho fick näst flest röster (80 772) och Olli Rehn från Centern i Finland tredje flest röster (70 398). Svenska folkpartiets Nils Torvalds blev invald med det lägsta personliga röstetalet (29 355). Den kvinnliga kandidat som fick flest röster i Europaparlamentsvalet 2014, Kristdemokraternas Sari Essayah (61 264), blev inte invald. Till Europaparlamentet valdes från Finland 13 ledamöter. Av de invalda saknar sex ledamöter tidigare erfarenhet från Europaparlamentet.

Finländska ledamöter i Europaparlamentet och deras röstetal 2014

Finländska ledamöter i Europaparlamentet och deras röstetal 2014

Det nya Europaparlamentet inleder sitt arbete 1.7.2014. De ledamöter som invalts från Finland kommer att tillhöra någon av parlamentets politiska grupper.

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet var 41,0 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än i valet år 2009. Flitigast röstade man i Ålands valkrets, där valdeltagandet steg till 57,5 procent. Lägst var valdeltagandet i Norra Karelens valkrets, där det stannade på 32,9 procent. När man ser till enskilda kommuner var valdeltagandet det högsta i landet i Grankulla (71,2 %) och det lägsta i Kaavi (27,6 %).

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996-2014, finska medborgare bosatta i Finland (%)

Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 1996-2014, finska medborgare bosatta i Finland (%)

Statistikcentralens valresultattjänster

I Statistikcentralens avgiftsfria valkartstjänst finns det uppgifter om Europaparlamentsvalet på ett åskådligt sätt i form av kartor och figurer. Teman är bl.a. valdeltagande, det parti som fått flest röster och de invaldas väljarstöd efter kommun. Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Europaparlamentsvalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 029 551 3239, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/euvaa_2014_2014-06-11_tie_001_sv.html