Publicerad: 28.5.2019

Europaparlamentsvalet 2019, resultatet av den preliminära rösträkningen

Resultatet av den preliminära räkningen av rösterna i Europarlamentsvalet 2019 har publicerats i den statistiska databasen StatFin . Den största andelen röster i valet fick Samlingspartiet: 20,8 procent av rösterna. Relativt sett mest ökade Gröna förbundet sitt väljarstöd, med 6,7 procentenheter, jämfört med föregående Europarlamentsval. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet bland personer bosatta i Finland var 42,7 procent, vilket är 1,7 procentenheter högre än i valet år 2014. Statistikcentralen offentliggör uppgifterna om Europaparlamentsvalets fastställda resultat 5.6.2019. Det fastställda resultatet är baserat på kontrollräkningen.

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen åren 2004, 2009, 2014 och 2019, %

Partiernas väljarstöd i Europaparlamentsvalen åren 2004, 2009, 2014 och 2019, %

Källa: Europaparlamentsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (322,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2019/euvaa_2019_2019-05-28_tie_001_sv.html