Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 27.6.2014

Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 5 prosenttia vuonna 2013

Hovioikeudet ratkaisivat 9 700 asiaa vuonna 2013, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Käsitellyistä asioista oli rikosoikeudellisia asioita 6 100, riita-asioita 1 800 ja hakemusasioita 1 700. Rikosasioista suurin osa oli edellisvuoden tapaan omaisuusrikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä liikennerikoksia. Hovioikeuksiin saapui 9 700 asiaa vuonna 2013, mikä on 0,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista luvuista.

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2002–2013

Hovioikeuksissa ratkaistut asiat 2002–2013

Hovioikeudet muuttivat käräjäoikeuden päätöksen perusteluja ja lopputulosta näytön uudelleen arvioinnin tai muun syyn takia 27 prosentissa kaikista asioista. 31 prosentissa tapauksista hovioikeudet eivät muuttaneet alioikeuden ratkaisua ja 11 prosentissa muutettiin vain perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin useammin rikosoikeudellisissa asioissa (29 %) kuin siviiliasioissa (22 %).

Vuoden 2011 alussa otettiin valitusasiassa käräjäoikeudesta hovioikeuteen seulontamenettelyn tilalle ns. jatkokäsittelylupa. Vuoden 2013 aikana hovioikeudet eivät myöntäneet jatkokäsittelylupaa 1 671 asialle. Suurin osa näistä, yli 86 prosenttia, oli rikosoikeudellisia asioita.

Pääkäsittelyssä eli suullisessa käsittelyssä ratkaistiin 2 921 asiaa, mikä on 30 prosenttia kaikista asioista. Vuonna 2013 68 prosenttia pääkäsitellyistä asioista oli rikosasioita. Rikosasioista pääkäsittelyyn etenivät erityisesti monet törkeäasteiset tai vakavat rikokset, kuten henkirikokset, seksuaalirikokset ja törkeät omaisuusrikokset. Riita-asioista pääkäsittelyyn etenivät suhteellisesti eniten kiinteää omaisuutta sekä palvelussopimuksia, toimeksiantoja ja työntulossopimuksia (pl. edellä mainittujen velkomukset) koskevat asiat.

Käsittelyajat lyhentyneet edelleen

Asioiden käsittelyajat hovioikeuksissa ovat lyhentyneet koko 2000-luvun. Keskimääräinen käsittelyaika 2000-luvun alkuvuosina oli yli 8 kuukautta, kun se nyt on enää 5,7 kuukautta. Erityisen paljon ovat vähentyneet yli vuoden kestäneet käsittelyt. Kymmenen vuotta sitten joka neljännen asian käsittely vei vähintään vuoden, mutta vuonna 2013 enää vain joka yhdeksännen.

Rikosoikeudellisten asioiden käsittelyyn kului vuonna 2013 keskimäärin 5,7 kuukautta. Rikosoikeudellisista asioista pisimpään käsittely kesti useissa omaisuusrikoksissa ja ympäristörikoksissa. Huomattavasti keskimääräistä nopeammin käsiteltiin mm. liikennerikokset ja ns. muut asiat, joita ovat esimerkiksi pakkokeinoasiat ja kantelut rikosasioissa.

Siviiliasioiden keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli 6,2 kuukautta. Riita-asioita käsiteltiin keskimäärin 8,4 kuukautta ja hakemusasioita keskimäärin 4,1 kuukautta. Riita-asioista pisimmän ajan veivät aineetonta oikeutta, vakuutussopimuksia ja kiinteää omaisuutta koskevat asiat. Hakemusasioista keskimääräistä pidempään käsiteltiin mm. pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelyyn liittyviä asioita.


Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Hovioikeuksien ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-484X. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hovoikr/2013/hovoikr_2013_2014-06-27_tie_001_fi.html