Taulukko 17. Eri yhteistyökumppaneiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineiden osuudet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus kunkin kumppanin kanssa yhteistyötä tehneistä

  Oman
konsernin
yritykset
1)
Laitteiden,
materiaalien
yms.
toimittajat
Asiakkaat Kilpailijat ja
toimialan
muut
yritykset
Konsultti-
yritykset
yms.
Yliopistot
ja ammatti-
korkea-
koulut
Julkiset ja
yksityiset voittoa
tavoittelemattomat
tutkimuslaitokset
% % % % % % %
Yhteensä 77,0 67,9 76,5 41,7 39,8 48,7 41,0
 
Teollisuus
yhteen
2)
74,0 69,3 74,5 36,4 42,7 54,4 41,8
10-49 68,3 68,7 75,7 37,8 44,3 55,3 40,6
50-249 76,5 66,8 71,5 34,8 35,1 48,3 37,9
250- 76,8 76,5 75,3 34,0 52,0 62,4 49,5
 
Palvelut
yhteensä
80,9 65,8 79,3 49,0 35,3 38,9 39,8
10-49 80,2 65,6 81,1 48,7 33,2 42,9 42,7
50-249 82,7 60,9 68,8 48,5 41,0 33,9 33,2
250- 81,2 74,4 83,3 52,0 40,0 21,3 29,8
1) Vain konserniin kuuluvat.
2) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 17. Eri yhteistyökumppaneiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioineiden osuudet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus kunkin kumppanin kanssa yhteistyötä tehneistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_017_fi.html?tulosta

Jaa