Liitetaulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Toimiala Tuotteiden myynti Yritysten lukumäärä Tuote- innovaatioita (tavarat ja palvelut) Prosessi- innovaatioita Tuote- tai prosessi- innovaatioita Innovaatio- projekteja Innovaatio- toimintaa Kaikkia osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Vain kotimaiset markkinat 4504 20,5 21,2 29,6 16,8 32,4 7,9
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 1379 30,7 33,6 46,6 29,1 50,4 14,4
Markkinoita EU:n ulkopuolella 2532 50,8 42,6 61,6 47,3 65,0 27,1
Markkinoita ei määritelty 162 12,2 9,4 15,0 9,9 15,8 4,6
Teollisuus Vain kotimaiset markkinat 1621 18,6 23,8 31,5 17,4 34,3 7,0
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 644 31,2 33,9 47,3 34,0 52,0 16,0
Markkinoita EU:n ulkopuolella 1546 53,1 45,9 63,9 51,6 67,5 30,6
Markkinoita ei määritelty 70 15,2 10,9 16,9 9,2 16,9 9,2
Palvelut Vain kotimaiset markkinat 2883 21,6 19,7 28,5 16,4 31,4 8,4
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 736 30,4 33,3 45,9 24,9 49,0 12,9
Markkinoita EU:n ulkopuolella 986 47,2 37,4 58,0 40,6 61,1 21,6
Markkinoita ei määritelty 91 9,9 8,3 13,6 10,4 15,0 1,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 3. Innovaatiotoiminnan yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_003_fi.html