Liitetaulukko 5. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen pääasiallisen arvoketjuaseman mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Toimiala Asema tuotannon arvoketjussa Yritysten lukumäärä Organisaatio- innovaatioita Markkinointi- innovaatioita Markkinointi- tai organisaatio- innovaatioita Tuote-, prosessi-, markkinointi- tai organisaatio- innovaatioita Innovaatio- toimintaa, laaja määritelmä Kaikkia osateki- jöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Päähankkija 4852 33,7 33,4 45,2 57,6 59,2 10,0
Järjestelmätoimittaja 766 39,5 28,9 44,7 57,6 61,4 14,2
Alihankkija 2634 21,8 15,5 27,0 40,0 41,7 3,4
Määrittelemätön asema 323 10,8 8,3 12,3 20,2 21,8 5,2
Kaikki yritykset 8576 29,7 26,5 38,4 50,8 52,6 8,2
Teollisuus Päähankkija 2162 33,9 35,7 47,0 62,1 63,9 12,5
Järjestelmätoimittaja 261 36,2 23,4 39,5 58,1 63,1 16,7
Alihankkija 1338 19,5 13,5 26,0 43,5 46,4 2,2
Määrittelemätön asema 120 16,9 12,1 16,9 22,9 22,9 12,1
Kaikki yritykset 3881 28,6 26,5 38,3 54,2 56,5 9,2
Palvelut Päähankkija 2691 33,6 31,5 43,8 53,9 55,5 8,0
Järjestelmätoimittaja 505 41,1 31,8 47,4 57,4 60,5 12,9
Alihankkija 1296 24,2 17,6 28,1 36,3 36,9 4,6
Määrittelemätön asema 204 7,2 6,0 9,5 18,7 21,2 1,1
Kaikki yritykset 4695 30,7 26,6 38,4 47,9 49,4 7,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 5. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen pääasiallisen arvoketjuaseman mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_005_fi.html