Liitetaulukko 8. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten lukumäärä Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys mukauttamalla/ muokkaamalla muiden kehittämiä tavaroita Muut yritykset tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta .. 1) .. .. .. ..
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 153 90,3 44,5 28,8 8,0
Tekstiilien valmistus 6 76,7 59,3 76,7 82,6
Vaatteiden valmistus 23 100,0 22,1 15,6 0,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 8 100,0 50,0 0,0 0,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 76 94,2 53,3 19,1 1,9
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 100,0 47,0 5,5 16,5
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 14 100,0 8,6 41,6 8,6
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 65 88,4 64,0 31,0 11,8
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 91 87,1 70,4 26,4 3,4
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 37 90,6 58,1 28,9 5,9
Metallien jalostus 22 75,6 48,1 9,6 4,6
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 164 74,1 71,3 24,8 12,7
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 96 96,8 60,5 30,8 9,9
Sähkölaitteiden valmistus 64 82,4 73,8 14,4 5,2
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 191 85,2 40,4 13,4 1,3
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 32 100,0 25,3 28,2 0,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 29 89,2 74,5 24,1 18,7
Huonekalujen valmistus 39 94,9 22,4 22,7 0,0
Muu valmistus 38 87,4 38,2 14,9 4,2
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 19 73,5 66,7 26,5 0,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta .. .. .. .. ..
Veden otto, puhdistus ja jakelu - 2) - - - -
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 6 82,7 82,7 0,0 17,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 325 56,6 52,8 30,8 29,7
Kuljetus ja varastointi 19 52,7 14,2 60,8 0,0
Posti- ja kuriiritoiminta - - - - -
Kustannustoiminta 39 83,4 45,1 36,3 6,0
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 16 80,0 80,0 40,0 0,0
Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
Televiestintä .. .. .. .. ..
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 158 94,6 32,7 33,0 18,0
Tietopalvelutoiminta .. .. .. .. ..
Rahoituspalvelut .. .. .. .. ..
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 6 100,0 23,4 38,3 0,0
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 9 100,0 44,4 0,0 0,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 79 76,6 47,8 11,6 5,8
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 18 93,0 35,1 7,0 7,0
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 21 100,0 80,0 60,0 0,0
Kaikki toimialat 1911 81,5 51,2 25,5 11,5
Teollisuus yhteensä 1204 87,1 53,8 22,7 7,0
Palvelut yhteensä 707 71,9 46,8 30,1 19,3
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen
2) - = ei yhtään

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 8. Tavarainnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_008_fi.html