Liitetaulukko 9. Palveluinnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruusluokka Yritysten lukumäärä Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys mukauttamalla/ muokkaamalla muiden kehittämiä palveluita Muut yritykset tai laitokset
% % % %
Kaikki toimialat 10-49 1012 79,3 51,8 36,9 12,5
50-249 367 74,4 51,0 27,6 9,9
250- 171 76,6 64,9 25,5 17,9
Kaikki yritykset 1550 77,8 53,1 33,5 12,5
Teollisuus 10-49 307 74,9 51,8 35,7 12,9
50-249 141 68,1 55,3 25,6 16,5
250- 83 81,8 59,8 19,4 14,0
Kaikki yritykset 531 74,1 54,0 30,5 14,0
Palvelut 10-49 705 81,3 51,8 37,5 12,3
50-249 226 78,2 48,4 28,9 5,8
250- 88 71,7 69,7 31,2 21,6
Kaikki yritykset 1019 79,8 52,6 35,0 11,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 9. Palveluinnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2010–2012, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_009_fi.html