Liitetaulukko 10. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Yritysten lukumäärä Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys mukauttamalla/ muokkaamalla muiden kehittämiä palveluita Muut yritykset tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 6 35,6 80,8 35,6 16,4
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 56 63,6 43,2 32,8 27,8
Tekstiilien valmistus 8 100,0 43,6 56,4 43,6
Vaatteiden valmistus .. 1) .. .. .. ..
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 28 94,9 33,5 0,0 0,0
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 8 65,0 67,5 0,0 0,0
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 15 83,3 68,6 85,3 7,9
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 18 77,4 51,5 42,4 11,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 31 86,8 47,8 23,2 20,0
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 20 61,1 64,1 47,0 11,1
Metallien jalostus .. .. .. .. ..
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 93 76,7 66,4 30,8 21,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 22 95,5 57,4 57,1 9,7
Sähkölaitteiden valmistus 33 66,2 63,2 31,6 7,0
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 62 63,1 63,0 12,7 10,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 16 87,4 0,0 43,7 12,6
Muiden kulkuneuvojen valmistus 11 85,5 74,5 54,3 39,7
Huonekalujen valmistus 17 94,0 12,0 34,6 0,0
Muu valmistus .. .. .. .. ..
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 33 78,3 55,6 30,0 0,0
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 19 27,1 34,3 43,8 10,3
Veden otto, puhdistus ja jakelu 6 44,0 44,0 0,0 28,0
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 18 79,0 88,7 11,3 0,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 174 75,3 44,7 28,8 20,0
Kuljetus ja varastointi 103 73,2 49,3 33,7 10,0
Posti- ja kuriiritoiminta .. .. .. .. ..
Kustannustoiminta 76 79,6 65,2 49,5 7,7
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 7 100,0 43,2 43,2 0,0
Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
Televiestintä 38 79,9 57,7 38,1 2,6
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 262 86,7 42,0 28,6 6,7
Tietopalvelutoiminta 15 82,4 42,2 24,5 0,0
Rahoituspalvelut 66 51,9 62,9 41,1 26,3
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 14 72,8 47,8 10,3 10,3
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 37 89,4 71,3 50,0 31,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 145 87,3 59,8 38,5 9,5
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 23 76,4 45,9 0,0 0,0
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 50 83,3 75,0 54,2 8,3
Kaikki toimialat 1550 77,8 53,1 33,5 12,5
Teollisuus yhteensä 531 74,1 54,0 30,5 14,0
Palvelut yhteensä 1019 79,8 52,6 35,0 11,7
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 10. Palveluinnovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_010_fi.html