Liitetaulukko 12. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja toimialan mukaan, 2010–2012, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Toimiala Yritysten lukumäärä Vain
markkinoiden
kannalta uusia tuotteita
Vain ainoastaan yrityksen kannalta uusia tuotteita Sekä markkinoiden että yrityksen kannalta uusia tuotteita Markkinoiden kannalta uusia tuotteita Ainoastaan yrityksen kannalta uusia tuotteita
% % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 8 73,8 26,2 0,0 73,8 26,2
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 154 17,7 41,8 40,4 58,2 82,3
Tekstiilien valmistus 9 14,6 37,2 48,2 62,8 85,4
Vaatteiden valmistus 23 15,6 31,2 53,2 68,8 84,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 8 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 79 55,4 14,1 30,5 85,9 44,6
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 24 34,7 27,1 38,1 72,9 65,3
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 26 17,1 57,5 25,4 42,5 82,9
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 67 30,4 29,9 39,7 70,1 69,6
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 95 26,0 36,1 37,9 63,9 74,0
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 41 33,3 27,7 38,9 72,3 66,7
Metallien jalostus 22 36,5 53,9 9,6 46,1 63,5
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 191 23,7 31,6 44,7 68,4 76,3
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 97 23,9 29,3 46,7 70,7 76,1
Sähkölaitteiden valmistus 66 20,5 23,5 55,9 76,5 79,5
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 199 23,9 52,1 24,0 47,9 76,1
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 34 17,8 55,7 26,5 44,3 82,2
Muiden kulkuneuvojen valmistus 29 4,0 34,3 61,7 65,7 96,0
Huonekalujen valmistus 45 22,0 38,5 39,5 61,5 78,0
Muu valmistus 38 40,5 40,5 19,1 59,5 59,5
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 36 37,7 55,2 7,2 44,8 62,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 19 62,7 32,2 5,1 67,8 37,3
Veden otto, puhdistus ja jakelu 6 0,0 84,0 16,0 16,0 100,0
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 18 15,4 42,3 42,3 57,7 84,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 376 24,8 29,7 45,6 70,3 75,2
Kuljetus ja varastointi 109 39,5 47,9 12,6 52,1 60,5
Posti- ja kuriiritoiminta .. 1) .. .. .. .. ..
Kustannustoiminta 82 9,1 56,1 34,8 43,9 90,9
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 17 56,4 5,9 37,6 94,1 43,6
Radio- ja televisiotoiminta .. 1) .. .. .. .. ..
Televiestintä 38 51,9 30,2 18,0 69,8 48,1
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 286 28,1 36,1 35,8 63,9 71,9
Tietopalvelutoiminta 15 8,8 52,5 38,7 47,5 91,2
Rahoituspalvelut 66 18,5 56,3 25,2 43,7 81,5
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 16 15,1 52,8 32,1 47,2 84,9
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 41 28,9 45,2 26,0 54,8 71,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 179 35,6 37,2 27,3 62,8 64,4
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 31 62,4 6,5 31,2 93,5 37,6
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 59 14,3 50,0 35,7 50,0 85,7
Kaikki toimialat 2655 27,4 37,6 34,9 62,4 72,6
Teollisuus yhteensä 1333 26,7 37,4 35,9 62,6 73,3
Palvelut yhteensä 1322 28,2 37,8 34,0 62,2 71,8
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 12. Tuoteinnovaatioita tehneet innovaatioiden uutuuden ja toimialan mukaan, 2010–2012, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_012_fi.html