Liitetaulukko 14. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2012

Toimiala Osuudet tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta Osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Ainoastaan yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttamattomat tuotteet Markkinoiden kannalta uudet tuotteet Ainoastaan yrityksen kannalta uudet tuotteet Muuttamattomat tuotteet
% % % % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 0,9 1,0 98,1 0,3 0,3 99,5
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 4,8 7,6 87,5 4,2 6,7 89,0
Tekstiilien valmistus 5,6 12,8 81,6 0,3 0,6 99,2
Vaatteiden valmistus 9,2 24,2 66,6 5,6 14,7 79,8
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,4 0,0 99,6 0,1 0,0 99,9
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 4,6 2,5 92,9 3,0 1,6 95,4
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10,5 8,2 81,4 8,3 6,5 85,2
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 8,8 7,9 83,4 2,6 2,3 95,0
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3,5 3,3 93,1 3,1 3,0 93,9
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 12,1 7,5 80,4 9,5 5,8 84,7
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 6,1 8,9 85,1 3,7 5,4 90,9
Metallien jalostus 1,2 1,9 96,9 0,9 1,4 97,7
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 14,2 4,6 81,2 6,4 2,0 91,6
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 15,4 43,2 41,4 15,0 42,0 43,1
Sähkölaitteiden valmistus 15,6 17,8 66,6 13,5 15,4 71,1
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9,0 10,2 80,9 7,7 8,7 83,7
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 25,8 15,1 59,1 16,9 9,9 73,1
Muiden kulkuneuvojen valmistus 8,1 38,1 53,8 6,2 29,3 64,5
Huonekalujen valmistus 5,4 10,7 83,9 3,4 6,6 90,0
Muu valmistus 12,1 3,5 84,4 6,5 1,9 91,6
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4,4 1,0 94,7 2,2 0,5 97,3
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1,3 1,6 97,1 0,5 0,6 98,9
Veden otto, puhdistus ja jakelu 43,5 43,6 12,9 30,6 30,7 38,7
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 0,6 1,0 98,4 0,4 0,6 99,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 4,2 2,2 93,6 2,2 1,1 96,7
Kuljetus ja varastointi 0,8 1,0 98,2 0,3 0,3 99,4
Posti- ja kuriiritoiminta 1,0 1,0 98,0 0,8 0,8 98,4
Kustannustoiminta 0,5 4,5 95,0 0,3 2,8 96,9
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 29,5 31,7 38,8 7,1 7,6 85,3
Radio- ja televisiotoiminta 0,9 2,6 96,5 0,7 2,1 97,2
Televiestintä 1,2 1,5 97,3 1,2 1,4 97,4
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 10,6 18,6 70,8 7,7 13,5 78,9
Tietopalvelutoiminta 1,3 5,2 93,4 0,8 3,1 96,1
Rahoituspalvelut 1,1 6,0 92,8 0,7 3,7 95,6
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 2,7 8,1 89,3 1,2 3,5 95,3
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 2,0 3,8 94,2 1,7 3,2 95,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 6,8 5,7 87,5 2,9 2,4 94,7
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 13,9 49,9 36,2 10,4 37,5 52,1
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 5,6 19,0 75,4 1,6 5,3 93,1
Kaikki toimialat 6,7 10,4 83,0 4,4 6,8 88,9
Teollisuus yhteensä 8,6 14,0 77,5 6,6 10,7 82,7
Palvelut yhteensä 3,6 4,5 91,9 1,9 2,3 95,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 14. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta toimialan mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_014_fi.html