Liitetaulukko 16. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten lukumäärä Oma yritys itse Oma yritys yhdessä muiden kanssa Oma yritys mukauttamalla/ muokkaamalla muiden kehittämiä prosesseja Muut yritykset tai laitokset
% % % %
Kaivostoiminta ja louhinta 19 60,1 39,9 29,6 7,2
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 133 60,2 49,2 32,6 17,9
Tekstiilien valmistus 8 56,4 87,2 43,6 43,6
Vaatteiden valmistus .. 1) .. .. .. ..
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 96 66,7 54,6 20,3 15,7
Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 27 64,2 55,8 30,9 3,8
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 52 28,1 21,5 15,6 47,9
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 55 64,9 58,7 35,1 6,0
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 81 58,9 73,2 7,7 3,8
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 41 47,9 66,9 19,2 11,1
Metallien jalostus 17 37,0 68,2 18,6 18,6
Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 264 59,8 58,7 16,5 15,5
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 58 72,7 70,9 38,5 18,2
Sähkölaitteiden valmistus 57 58,1 45,1 31,2 18,4
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 177 60,4 51,7 18,1 14,2
Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 26 73,0 53,9 7,8 0,0
Muiden kulkuneuvojen valmistus 13 88,3 80,7 36,9 8,8
Huonekalujen valmistus 37 73,3 13,8 15,5 0,0
Muu valmistus 24 75,9 65,4 17,3 17,3
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 58 58,5 44,0 30,4 21,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 36 30,9 63,2 32,0 21,4
Veden otto, puhdistus ja jakelu 6 28,0 72,0 0,0 44,0
Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 29 42,2 42,2 15,3 37,9
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 305 48,1 57,6 31,8 15,1
Kuljetus ja varastointi 197 47,9 50,5 28,4 19,9
Posti- ja kuriiritoiminta 10 44,2 55,8 10,4 10,4
Kustannustoiminta 54 51,9 47,7 29,8 21,1
Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 19 66,7 50,0 0,0 33,3
Radio- ja televisiotoiminta .. .. .. .. ..
Televiestintä 18 23,1 94,5 0,0 5,5
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 213 72,3 33,7 32,8 21,4
Tietopalvelutoiminta 20 74,6 32,9 32,9 12,7
Rahoituspalvelut 60 45,1 58,1 24,3 18,2
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 17 72,4 30,6 21,7 14,1
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 36 46,5 62,3 29,5 21,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 160 61,2 59,2 34,4 14,3
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 19 27,3 66,0 34,0 0,0
Mainostoiminta ja markkinatutkimus 57 70,4 25,9 22,2 11,1
Kaikki toimialat 2511 57,5 52,4 25,7 16,6
Teollisuus yhteensä 1321 59,4 54,2 22,3 15,9
Palvelut yhteensä 1189 55,5 50,4 29,5 17,3
1) .. = tieto salassapitosäännön alainen

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 16. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2010–2012, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_016_fi.html