Liitetaulukko 17. Innovaatiotoiminnan menot vuonna 2012, miljoonaa euroa

Toimiala Oma tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilattu tutkimus- ja kehittämistoiminta Koneiden, laitteiden, ohjelmistojen ja rakennusten hankinta Olemassa olevan tiedon hankinta Muut innovaatio- menot Innovaatio- menot yhteensä
Kaivostoiminta ja louhinta (TOL 05-09) 3,4 0,9 5,5 0,2 0,1 10,1
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus (TOL 10-11) 75,7 7,9 88,8 1,3 7,8 181,6
Tevanake-teollisuus (TOL 13-15) 2,9 0,3 0,5 0,0 0,2 4,0
Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 103,8 27,1 119,5 7,2 2,3 259,9
Kemianteollisuus (TOL 19-22) 349,8 56,0 52,2 1,9 3,9 463,7
Metalli- ja muu konepajateollisuus (TOL 24-25, 28-30) 674,9 69,3 153,7 6,1 12,8 916,9
Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2158,5 124,7 98,3 16,5 70,3 2468,3
Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 63,9 7,0 38,0 1,4 3,9 114,2
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 17,9 41,5 58,1 0,8 0,8 119,2
Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) (TOL 46) 101,9 25,1 45,5 15,8 9,5 197,8
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 16,2 13,3 46,7 6,0 5,5 87,7
Kustannustoiminta (TOL 58) 78,2 17,6 4,0 0,4 6,0 106,2
Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta (TOL 59-60) 7,0 3,5 3,4 0,4 5,2 19,6
Televiestintä (TOL 61) 28,2 0,8 14,4 0,3 0,9 44,5
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (TOL 62) 428,3 65,3 6,6 4,5 13,3 518,0
Tietopalvelutoiminta (TOL 63) 11,4 3,8 1,6 0,2 0,6 17,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 109,7 59,9 40,3 2,1 11,0 223,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (TOL 71) 110,9 17,4 8,6 1,2 3,0 141,2
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 270,3 9,9 6,3 0,6 0,1 287,3
Mainostoiminta ja markkinatutkimus (TOL 73) 3,0 10,0 2,5 4,6 0,3 20,3
Kaikki toimialat 4616,1 561,4 794,7 71,6 157,4 6201,2
Teollisuus yhteensä 3450,9 334,9 614,7 35,5 101,9 4538,0
Palvelut yhteensä 1165,2 226,5 180,0 36,1 55,5 1663,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 17. Innovaatiotoiminnan menot vuonna 2012, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_017_fi.html