Liitetaulukko 18. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2010–2012, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Yhteistyökumppani Yhteistyökumppanin sijaintipaikka
Suomi Muu Eurooppa Yhdysvallat Kiina Intia Jokin muu Yhteistyötä
% % % % % % %
Kaikki toimialat Oman konsernin yritykset 1) 26,6 20,9 6,1 3,4 1,8 4,3 41,3
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 23,6 15,1 4,6 1,6 0,6 2,5 30,7
Yksityisen sektorin asiakkaat 26,8 12,9 3,7 2,3 1,2 3,2 30,4
Julkisen sektorin asiakkaat 20,4 4,5 1,3 0,8 0,4 1,6 22,1
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 20,1 13,9 4,8 1,6 1,0 2,6 25,9
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 20,8 6,8 1,5 0,2 0,1 0,9 23,0
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 25,3 6,0 1,3 0,3 0,2 0,9 26,2
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 21,6 5,4 1,2 0,2 0,1 0,6 22,8
Teollisuus Oman konsernin yritykset 32,4 26,0 8,7 5,8 2,0 5,8 50,8
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 29,2 20,7 4,5 2,5 0,9 3,1 37,5
Yksityisen sektorin asiakkaat 30,2 17,7 5,6 3,1 1,6 4,7 34,9
Julkisen sektorin asiakkaat 22,4 6,9 2,1 1,3 0,7 2,2 24,6
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 21,4 17,2 5,5 2,1 1,2 4,1 29,6
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 25,8 9,3 1,6 0,4 0,2 1,5 28,4
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 31,3 8,5 1,8 0,6 0,3 1,1 32,1
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 28,0 8,1 1,2 0,4 0,1 1,2 29,6
Palvelut Oman konsernin yritykset 21,4 16,4 3,7 1,4 1,6 2,8 32,6
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 17,8 9,3 4,6 0,7 0,3 1,8 23,6
Yksityisen sektorin asiakkaat 23,3 7,9 1,6 1,5 0,7 1,6 25,7
Julkisen sektorin asiakkaat 18,3 2,0 0,5 0,3 0,2 0,9 19,4
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 18,7 10,4 4,0 1,1 0,7 1,1 22,1
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 15,6 4,3 1,4 0,0 0,0 0,3 17,4
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 19,1 3,3 0,8 0,0 0,0 0,7 20,0
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 15,0 2,6 1,1 0,0 0,0 0,0 15,8
1) Konsernit ja konserniin kuuluvat yritykset (sama teollisuudessa ja palveluissa).

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 18. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2010–2012, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_018_fi.html