Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen EDP-velka 2006–2015

  Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
Valtion-
hallinto
Paikallis-
hallinto
Sosiaali-
turvarahastot
Yhteensä Valtion-
hallinto
Paikallis-
hallinto
Sosiaali-
turvarahastot
Yhteensä
2006 57 934 7 959 1 65 894 33,6 4,6 0,0 38,2
2007 55 058 8 366 1 63 425 29,5 4,5 0,0 34,0
2008 54 550 8 703 1 63 254 28,2 4,5 0,0 32,7
2009 65 510 9 970 2 75 482 36,2 5,5 0,0 41,7
2010 77 573 10 586 1 88 160 41,5 5,7 0,0 47,1
2011 84 061 11 428 1 95 490 42,7 5,8 0,0 48,5
2012 92 779 13 007 2 105 788 46,4 6,5 0,0 52,9
2013 97 885 14 911 1 112 797 48,1 7,3 0,0 55,5
2014* 104 680 16 846 257 121 783 51,0 8,2 0,1 59,3
2015* 111 924 17 756 1 066 130 746 54,0 8,6 0,5 63,1

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2015, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen EDP-velka 2006–2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2015/jali_2015_2016-03-31_tau_002_fi.html