Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 2006–2015

  Miljoner euro BNP-kvoten, %
Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt Staten Lokal-
förvaltning
Socialskydds-
fonderna
Totalt
2006 57 934 7 959 1 65 894 33,6 4,6 0,0 38,2
2007 55 058 8 366 1 63 425 29,5 4,5 0,0 34,0
2008 54 550 8 703 1 63 254 28,2 4,5 0,0 32,7
2009 65 510 9 970 2 75 482 36,2 5,5 0,0 41,7
2010 77 573 10 586 1 88 160 41,5 5,7 0,0 47,1
2011 84 061 11 428 1 95 490 42,7 5,8 0,0 48,5
2012 92 779 13 007 2 105 788 46,4 6,5 0,0 52,9
2013 97 885 14 911 1 112 797 48,1 7,3 0,0 55,5
2014* 104 680 16 846 257 121 783 51,0 8,2 0,1 59,3
2015* 111 924 17 756 1 066 130 746 54,0 8,6 0,5 63,1

Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen 029 551 2307, Jukka Hytönen 029 551 3484, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2015, Tabellbilaga 2. Offentliga sektorns EDP-skuld 2006–2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2015/jali_2015_2016-03-31_tau_002_sv.html