Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturva- rahastot
Välituotekäyttö 23 407 5 944 16 241 1 222
Palkansaajakorvaukset 29 125 6 916 21 650 559
Maksetut tukipalkkiot 2 697 2 303 394 -
Omaisuusmenot 2 581 2 459 180 54
Sosiaalietuudet 43 922 4 720 4 196 35 006
Maksetut tulonsiirrot 5 996 30 762 1 222 2 776
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 8 247 3 847 4 348 52
Maksetut pääomansiirrot 641 731 102 29
Muut menot 81 55 7 19
Kokonaismenot 116 697 57 737 48 340 39 717
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 30.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2013, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tau_003_fi.html