Publicerad: 30.1.2015

Socialskyddets andel av de offentliga utgifterna ökade år 2013

Omkring 43 procent av de totala utgifterna inom den offentliga sektorn användes för social trygghet år 2013. Jämfört med året innan ökade utgifterna med anknytning till ålderdom mest, största delen var pensioner. De därefter största utgifterna gällde hälso- och sjukvård, utbildning och allmän offentlig förvaltning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns utgifter efter ändamål.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 2013, ändamålets andel av utgifterna

  Totalutgifter % Nettoutgifter % 1) Konsumtionsutgifter %
G01 Allmän offentlig förvaltning 14,4 11,5 11,1
G02 Försvar 2,6 2,7 5,5
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,4 2,3 4,6
G04 Näringslivfrågor 8,2 7,7 9,0
G05 Miljöskydd 0,4 0,4 0,7
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,7 0,4 0,6
G07 Hälso- och sjukvård 14,5 13,3 25,7
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,5 2,6 3,7
G09 Utbildning 11,2 11,8 19,0
G10 Social trygghet 43,1 47,2 20,2
G0 Ändamål, totalt 100,0 100,0 100,0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 029 551 3484, kansantalous@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2013/jmete_2013_2015-01-30_tie_001_sv.html