Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 24 404 6 606 16 639 1 159
Palkansaajakorvaukset 28 019 6 397 20 999 623
Maksetut tukipalkkiot 2 703 2 237 466 ..
Omaisuusmenot 2 244 2 108 128 39
Sosiaalietuudet 48 971 4 681 4 470 39 820
Maksetut tulonsiirrot 5 280 32 691 1 387 3 267
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 8 962 4 081 4 874 7
Maksetut pääomansiirrot 513 610 3 10
Muut menot 208 166 15 27
Kokonaismenot 121 304 59 577 48 981 44 952
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2017, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2017, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_003_fi.html