Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2017, miljon euro 1)

  S13 Offentlig sektor S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder
Insatsförbrukning 24 404 6 606 16 639 1 159
Utbetalda löner och kollektiva avgifter 28 019 6 397 20 999 623
Subventioner 2 703 2 237 466 ..
Kapitalutgifter 2 244 2 108 128 39
Sociala förmåner 48 971 4 681 4 470 39 820
Andra löpande transfereringar 5 280 32 691 1 387 3 267
Bruttoinvestering och nettoanskaffning av mark och andra icke producerade tillgångar 8 962 4 081 4 874 7
Kapitaltransfereringar 513 610 3 10
Övriga utgifter 208 166 15 27
Totalutgifter 121 304 59 577 48 981 44 952
1) Offentliga sektorns (S13) kapitalutgifter, löpande transfereringar, kapitaltransfereringar och totalutgifter konsoliderat, uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2017, Tabellbilaga 3. Den offentliga sektorns totalutgifter efter transaktion och sektor 2017, miljon euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tau_003_sv.html