Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2019, 1:a kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2004, 3:e kvartalet

Inga dokument