Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q3/2017 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 109,3 0,0 -0,8
01 Allmän förvaltning 111,2 0,0 -1,3
02 Utrikesministeriet 114,0 0,0 0,1
03 Inrikesministeriet 110,0 0,1 -1,1
031 Polisen 109,6 0,1 -1,1
032 Gränsbevakningsväsendet 109,3 0,1 -1,1
033 Övriga, Inrikesministeriet 111,9 0,1 -0,8
04 Försvarsministeriet 114,8 -0,1 -1,1
05 Finansministeriet 110,1 0,1 -0,6
06 Undervisningsministeriet 107,2 0,1 -1,7
062 Undervisningsministeriet - övriga 107,2 0,1 -1,7
07 Jord- och skogsbruksministeriet 112,5 0,0 0,3
08 Kommunikationsministeriet 112,5 0,1 0,6
09 Arbets- och näringsministeriet 110,7 0,0 -0,6
10 Social- och hälsovårdsministeriet 106,4 0,0 -0,9
11 Miljöministeriet 111,8 0,0 -0,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2010=100, Q3/2017 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/03/jmhi_2017_03_2017-10-27_tau_004_sv.html