Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 13.2.2020

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 1,3 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 1,8 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 2,3 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 4:e kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2018–2019
1)
Årsförändrings-%
IV/2018–IV/2019
1)
Statsekonomin 101,9 1,3 1,3
Kommunalekonomin 102,4 1,9 1,8
– Kommuner 101,9 1,8 1,8
– Samkommuner 102,7 1,9 1,8
– Prisindex för den kommunala basservicen 102,7 2,1 2,3
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt löner och övriga personalkostnader steg. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att personalkostnaderna ökade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2019/04/jmhi_2019_04_2020-02-13_tie_001_sv.html