Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2020, 3:e kvartalet

2020
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik