Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör

Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 offentliggörs/ har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för lastbilstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Mera information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 och via e-postadressen kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.


Senast uppdaterad 19.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/kalki_2015-01-19_uut_001_sv.html