Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Kauppa

Kaupan toimiala koostuu auto-, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä agentuuritoiminnasta. Ennakkotilaston mukaan kaupan yritysten liikevaihto oli 97,0 miljardia euroa vuonna 2004, kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 6,3 miljardia euroa muutosprosentin ollessa 6,9. Kaupan pk-yritykset keräsivät liikevaihtoa 41,1 miljardia euroa eli noin 42 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta.

Tukkukauppa keräsi kaupan liikevaihdosta lähes 52 prosenttia. Autokaupan osuus oli runsaat 18 ja vähittäiskaupan vajaat 29 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta.

Kaupan liikevaihdon muutosprosentit toimialoittain 2004

kuva

Autokaupassa liikevaihto kasvoi edellisvuoden tapaan voimakkaasti. Liikevaihtoa kertyi 1,9 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin, kasvu oli 11,9 prosenttia. Tukkukaupan yrityksille kertyi liikevaihtoa 2,9 miljardia ja vähittäiskaupan yrityksille 997 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Kaupan liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta kannattavuus heikkeni hieman edellisvuoteen nähden. Varsinaisen toiminnan kuluihin meni 94,1 miljardia euroa, jolloin käyttökatetta jäi 4,4 miljardia euroa, mikä oli 4,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulosta kaupalle kertyi vajaat 3 prosenttia tuotoista kuten edellisenäkin vuonna. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon lisääntyivät kaupassa 0,6 ja pk-sektorilla 1,5 prosenttiyksikköä ja olivat kaupassa 25,3 ja pk-yrityksillä 24,7 prosenttia liikevaihdosta.

Kuvio xx. Koko kaupan ja pk-yritysten kannattavuus 2004

kuva

Kannattavuus heikkeni kaupan pk-sektorilla hieman. Käyttökatetta pk-yrityksille kertyi 2,1 miljardia ja tilikauden tulosta 1,5 miljardia euroa.

Kaupan myyntikate toimialoittain 2002-2004

kuva

Autokaupassa käyttökatetta jäi 638 miljoonaa ja tilikauden tulosta vajaat 409 miljoonaa euroa. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon pysyivät edellisvuosien tapaan 19 prosentin tuntumassa. Tukkukaupan kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Varsinaisten toimintakulujen jälkeen käyttökatetta jäi 2,1 miljardia euroa, tilikaudentuloksen ollessa 1,3 miljardia euroa. Kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja olivat 27,5 prosenttia. Vähittäiskaupalle käyttökatetta tuli 1,5 miljardia euroa, mikä oli 5,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vähittäiskaupan kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon ovat pysytelleet viime vuosina 24 prosentin tuntumassa.


Päivitetty 29.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2004, Kauppa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2004/katipa_2004_2005-06-29_kat_001.html