Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, december

Konsumenternas förtroende 2016, juni

2016
juni
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer