Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2017, december

Konsumentbarometern 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Dela