Kuluttajabarometrin tiedonkeruumenetelmä vaihtuu ja kysymykset vähenevät vuonna 2019

Kuluttajabarometrin tiedot on tähän asti kerätty puhelinhaastatteluilla. Vuodesta 2019 alkaen tiedonkeruu tapahtuu ns. yhdistelmäkeruulla: puhelinhaastattelujen lisäksi verkkolomakkeella. Tässä yhteydessä tutkimuksen tietosisältöä kevennetään. Jatkossa keskitytään kuluttajien taloutta koskevien mielialojen, odotusten ja aikomusten selvittämiseen. Lomakkeelta pudotetaan pois seuraavat kokonaisuudet: säästämisen, sijoittamisen ja lainanoton kohteet, asunnon ja auton oston rahoitustavat sekä nykyaikaisten laitteiden omistus kotitalouksissa. Tilastokeskus jatkaa laitteiden yleisyyden tilastointia muilla, myöhemmin tarkentuvilla tavoilla.


Päivitetty 2.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2018-02-02_uut_001.html