Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2013

Asiaryhmä  2013  2012  2011  2010  2009
Y H T E E N S Ä   4 303   3 930    4 224    4 201    3 965
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO 399 359 489 340 324
11 Valtio-oikeus 20 35 71 40 29
12 Yleishallinto-oikeus 190 134 180 168 178
13 Opetus- ja sivistystoimi 28 26 39 28 25
14 Valtion virkamiehet 53 71 108 35 44
15 Työvoima-asiat 25 17 24 15 27
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 83 76 67 54 21
   - joista ampuma-aseasiat 65 62 63 47 19
2 ITSEHALLINTO 271 261 181 260 236
21 Ahvenanmaa 4 4 1 9 2
22 Kunnallisasiat 252 246 157 238 215
23 Kirkollisasiat 11 10 13 11 19
24 Saamelaisasiat 4 1 10 2 -
3 ULKOMAALAISASIAT 1 004 928 808 530 302
31 Ulkomaalaisasiat 1 004 928 808 530 302
   - joista oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella 249 197 183 87 65
   - joista muut oleskeluluvat 165 138 73 73 45
   - joista karkottaminen 60 30 13 37 26
   - joista ulkomaalaisten käännyttäminen 32 25 19 21 24
   - joista turvapaikka-asiat 340 380 362 136 70
   - joista turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely 142 142 152 169 69
   - joista muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat 13 8 3 7 3
4 RAKENTAMINEN 408 434 512 387 581
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat 388 395 490 360 540
   - joista asemakaava 79 62 61 66 94
   - joista poikkeaminen (maankäyttö- ja rakennusasiat) 79 62 96 69 113
   - joista rakennuslupa 71 52 71 44 88
42 Tieasiat 7 25 10 16 25
43 Kiinteistöasiat 13 14 12 11 16
5 YMPÄRISTÖ 357 288 310 300 358
51 Ympäristönsuojelu 191 137 149 145 179
52 Vesitalous 85 78 71 48 92
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat 7 14 16 12 10
54 Luonnonsuojelu 70 55 67 94 75
55 Ulkoilu ja leirintä 1 2 - - -
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat 3 2 7 1 2
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 783 702 906 709 759
61 Sosiaaliasiat 567 583 724 542 594
   - joista toimeentulotuen myöntäminen 83 132 145 164 162
   - joista vammaispalvelu 111 91 101 75 70
   - joista huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen 201 191 289 148 91
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito 191 112 167 143 148
   - joista hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa 148 104 149 125 118
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos 25 7 15 24 17
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAAN LUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT 418 308 285 385 357
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 74 50 27 46 52
72 Elinkeinoasiat 151 92 98 169 106
   - joista julkiset hankinnat 87 39 57 127 55
73 Maa- ja metsätalous 66 37 46 42 65
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet 11 3 10 8 27
75 Liikenne ja viestintä 116 126 104 120 107
8 VEROT 631 638 720 1 274 1 024
81 Tulo- ja varallisuusvero 439 393 363 544 497
   - joista henkilökohtaisen tulon verotus 180 191 162 301 255
   - joista elinkeinotulon verotus 145 140 103 139 123
82 Arvonlisävero 97 64 75 85 80
   - joista arvonlisäveroa koskevat valitukset 75 53 59 71 57
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 21 143 116 269 11
   - joista autoverovalitukset 16 140 100 259 6
84 Valmisteverot ja tulliasiat 26 17 26 21 33
85 Muut verot ja verotusmenettely 48 21 140 355 403
9 MUUT ASIAT 32 12 13 16 24
91 Eläkeasiat 16 10 7 9 16
99 Muut asiat 16 2 6 7 8

Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. 2013, Liitetaulukko 1. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat asiaryhmittäin 2009-2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/2013/khaloikr_2013_2014-09-26_tau_001_fi.html