Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, juni

Publicerad: 13.12.2013

Inflationen tilltog i november till 1,4 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i november 1,4 procent. I oktober var den 1,2 procent. Att inflationen tilltog något berodde framför allt på att prissänkningstakten för bensin avtog.

Inflationsmätare i Finland, november 2013

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,1 1,4 % -0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 894    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 120,8 1,8 % -0,0 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,2 1,1 % -0,0 %

I november steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och högre restaurang- och kafépriser samt hyreshöjningar. Matpriserna steg framför allt på grund av dyrare mjölkprodukter, kött och frukt. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i november mest av lägre räntor och billigare hemelektronik jämfört med föregående år. Konsumentpriserna sjönk med 0,1 procent från oktober till november.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 486 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet tilltog till 0,9 procent i november enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet tilltog inflationen i euroområdet i november till 0,9 procent. I oktober var den 0,7 procent. Motsvarande inflation i Finland var i november 1,8 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 17 december. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i november 1,1 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i november 1,8 procent och av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,1 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter november förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,7 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i november 0,0 procent. Inga skatteändringar skedde i november.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Dåändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (377,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2013/11/khi_2013_11_2013-12-13_tie_001_sv.html