Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, juni

Publicerad: 13.3.2015

Inflationen i februari -0,1 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i februari -0,1 procent. I januari var inflationen -0,2 procent. Inflationen var fortsatt negativ särskilt på grund av lägre priser på bränslen och ägarbostäder samt på mjölkprodukter, ost och ägg jämfört med februari året innan.

Inflationsmätare i Finland, februari 2015

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,6 -0,1% 0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 902    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,4 -0,1 % 0,3 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,0 -0,3 % 0,3 %

I februari steg konsumentpriserna på årsnivå mest på grund av högre hyror samt dyrare tobak och underhållstjänster för flervåningshus. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare bränslen, ägarboende och mjölkhushållningsprodukter. Från januari till februari steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket närmast berodde på högre priser på flygtrafik och paketresor samt bränslen. Från januari till februari sjönk konsumentpriserna främst på grund av billigare bröd, kött och mjölkhushållsprodukter.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet avtog i februari till -0,3 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i februari -0,3 procent. I januari var den -0,5 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari -0,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för februari den 17 mars. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,3 procent i februari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i februari -0,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, -0,3 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter februari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I februari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,3 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,3 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (364,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. februari 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/02/khi_2015_02_2015-03-13_tie_001_sv.html