Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2020, maj

Publicerad: 13.5.2015

Inflationen sjönk i april till -0,2 procent

Korrigering 29.5.2015. De Korrigerade punkterna är markerade med rött.

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat sjönk i april till -0,2 procent. I mars var inflationen -0,1 procent. Inflationen var fortsatt negativ jämfört med april året innan bland annat på grund av lägre priser på bränslen, egnahemshusfastigheter och räntor.

Inflationsmätare i Finland, april 2015

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2010=100 108,9 -0,2 0,0
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 908    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,9 -0,1 0,0
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,4 -0,3 0,0

I april steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre hyror och skötselvederlag samt dyrare tobak. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen, egnahemshusfastigheter och begagnade bilar. Från mars till april var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent. Under månaden steg konsumentpriserna mest i fråga om bensin samt tandläkararvoden. Konsumentpriserna sjönk mest när det gäller receptbelagda läkemedel och räntor på konsumtionskrediter.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet var 0,0 procent i april enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i april 0,0 procent. I mars var den -0,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april -0,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar den 19 maj de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för april. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,3 procent i april

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i april -0,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, -0,3 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter april i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I april var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,0 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,0 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (362,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2015/04/khi_2015_04_2015-05-13_tie_001_sv.html