Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2021, maaliskuu

Julkaistu: 13.11.2015

Inflaatio lokakuussa -0,3 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa -0,3 prosenttia. Syyskuussa inflaatio oli -0,6 prosenttia. Inflaation lievään nousuun vaikutti muun muassa vuokrien, vastikkeiden ja ajoneuvoveron kuluttajahintojen kallistuminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 2015

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 109,1 -0,3 0,2
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 911    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,9 -0,3 0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,4 -0,6 0,2

Lokakuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten vuokrien, vastikkeiden ja ajoneuvoveron kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden, aikakauslehtien tilausmaksun ja korvattavien reseptilääkkeiden kuluttajahinnoissa. Kuukauden aikana eniten nousua oli EU:n ulkopuolelle tapahtuvien valmismatkojen ja ulkomaan lentoliikenteen kuluttajahinnoissa. Eniten laskua oli korvattavien reseptilääkkeiden ja oluen kuluttajahinnoissa. Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahintojen muutos oli 0,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli lokakuussa ennakkotietojen mukaan 0,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli lokakuussa 0,0 prosenttia. Syyskuussa se oli -0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa -0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee lokakuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. marraskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos lokakuussa -0,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli lokakuussa -0,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,6 prosenttia. Viime vuoden lokakuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Lokakuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (389,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. lokakuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2015/10/khi_2015_10_2015-11-13_tie_001_fi.html