Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2020, kesäkuu

Julkaistu: 14.3.2016

Inflaatio helmikuussa -0,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa -0,1 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli 0,0 prosenttia. Inflaation lievään laskuun vaikutti muun muassa asuntolainan keskikoron, kevyen polttoöljyn ja bensiinin kuluttajahintojen halpeneminen vuoden takaiseen verrattuna. Tammikuusta alkaen kuluttajahintojen muutokset lasketaan uuden kuluttajahintaindeksi 2015=100 perusvuoden mukaan.

Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2016

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 99,7 -0,1 0,1
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1900    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 99,7 -0,1 0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 99,6 -0,2 0,2

Helmikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna ajoneuvoveron, hoitovastikkeiden, aravavuokrien ja sairaalamaksujen kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli asuntolainojen keskikorkojen, polttonesteiden ja aikakauslehtien tilausmaksujen kuluttajahinnoissa. Tammikuusta helmikuulle kuluttajahintojen muutos oli 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 48 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli helmikuussa -0,2 prosenttia. Tammikuussa se oli 0,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa -0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. maaliskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos helmikuussa -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli helmikuussa -0,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,2 prosenttia. Viime vuoden helmikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1 prosenttiyksikköä. Helmikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Ruotsalainen 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. helmikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2016/02/khi_2016_02_2016-03-14_tie_001_fi.html