Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, oktober

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2017 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
Mars
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,9 0,8 0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -1,7 -0,5 -1,2
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 3,6 0,7 2,9
03 KLÄDER OCH SKODON 0,5 0,5 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,6 2,4 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -0,2 -0,2 0,0
06 HÄLSOVÅRD 0,6 0,6 0,0
07 TRANSPORT 3,6 3,2 0,4
08 KOMMUNIKATIONER -2,1 -2,1 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -1,0 -1,0 0,0
10 UTBILDNING 1,4 1,4 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,2 1,2 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,9 0,9 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2017, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/03/khi_2017_03_2017-04-13_tau_007_sv.html