Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, januari

Publicerad: 14.1.2020

Inflationen i december 0,9 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 0,9 procent. I november var inflationen 0,7 procent. Att inflationen steg berodde bl.a. på att priset på el steg. Den genomsnittliga inflationen var 1,0 procent år 2019.

Inflationsmätare i Finland, december 2019

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 103,7 0,9 0,1
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1976    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 104,1 1,1 0,2
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 103,3 0,9 0,2

I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare elpriser, cigaretter, hyror och bensin. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att genomsnittlig ränta på bostadslån, mobiltelefoner och tv-apparater blev billigare. Från november till december var månadsförändringen av konsumentpriser 0,1 procent, vilket bl.a. berodde på att priser på grönsaker blev dyrare.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 44 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata som innehåller cirka 3 miljoner priser på livsmedel. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,3 procent i december enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i december 1,3 procent. I november var den 1,0 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 1,1 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 17 januari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,9 procent i december

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i december 1,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,9 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter december i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I december var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,2 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (365,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/12/khi_2019_12_2020-01-14_tie_001_sv.html