Figurbilaga 2. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2012

Figurbilaga 2. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2012

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Riitta Pipatti 09 1734 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2012, Figurbilaga 2. Växthusgasutsläpp i Finland efter sektor år 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2014-04-15_kuv_002_sv.html