Tietojen tarkentuminen

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen tarkentuminen. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

  Tilastovuosi Edellinen
julkistus
Uusin
julkistus
Muutos 1)
11.12.2018 28.3.2019
Milj. tonnia CO2-ekv. %
Kokonaispäästö
(pl. LULUCF-sektori)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,2 55,2 0,0
2016 58,1 58,1 -0,1
2017 55,5 2) 55,4 -0,1
LULUCF-sektori 4) 1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,1 -22,1 0,0
2015 -20,1 -20,1 0,0
2016 -18,5 -18,5 0,0
2017 -20,4 2) -20,4 0,0
Päästökaupan
ulkopuoliset
päästöt 3)
2013 31,3 31,3 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 -0,1
2017 30,1 2) 30,1 -0,2
1) Muutos uusimman ja edellisen julkistuksen välillä.
2) Ennakkotieto.
3) Ilman kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä.
4) LULUCF-sektorin tiedot julkistettiin 15.1.2019.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Päivi Lindh 029 551 3778 , Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 28.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2017, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2019-03-28_rev_001_fi.html