Liitetaulukko 4. Oppisopimuskoulutuksesssa keskeyttäneet 2012–2017

Vuosi Keskeytti koeajalla Keskeytti koeajan jälkeen Opiskelijoita
oppisopimus-
koulutuksessa
Yhteensä Osuus
oppisopimus-
opiskelijoista,
%
Yhteensä Osuus
oppisopimus-
opiskelijoista,
%
2012 875 1,3 4 030 7,3 55 554
2013 832 1,6 3 465 6,7 51 466
2014 844 1,7 3 385 6,8 49 846
2015 686 1,4 3 314 6,7 49 102
2016 659 1,3 3 223 6,3 50 788
2017 769 1,5 3 491 6,6 52 715

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2017, Liitetaulukko 4. Oppisopimuskoulutuksesssa keskeyttäneet 2012–2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2017/kkesk_2017_2019-03-14_tau_004_fi.html