Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1.–2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2015 2014 Muutos, % 2015 2014 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 4 734 4 588 3,2 6 127 6 108 0,3
Siitä: Myyntituotot 1 880 1 806 4,1 5 650 5 670 -0,3
Maksutuotot 852 834 2,2 225 207 8,5
Toimintakulut 19 564 18 813 4,0 5 699 5 645 1,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 5 369 5 238 2,5 2 132 2 164 -1,5
Henkilösivukulut 1 707 1 669 2,2 577 586 -1,5
Asiakaspalvelujen ostot 5 635 5 339 5,5 615 562 9,4
Muiden palvelujen ostot 3 207 3 055 5,0 1 434 1 400 2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 793 794 -0,1 665 656 1,4
Avustukset 1 285 1 204 6,7 71 64 10,0
= Toimintakate (+ tai -) -14 712 -14 078 4,5 430 467 -7,9
Verotulot 11 037 10 522 4,9      
Valtionosuudet 4 331 4 194 3,3      
Korkotuotot 106 95 11,5 1 2 -34,5
Muut rahoitustuotot 307 317 -3,2 13 8 58,7
Korkokulut 84 86 -2,3 46 48 -3,9
Muut rahoituskulut 11 12 -5,2 10 11 -6,5
= Vuosikate (+ tai -) 974 953 2,2 388 418 -7,2
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 914 997 -8,3 278 313 -11,3
Investointitulot yhteensä 219 219 -0,3 16 24 -30,2
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 365 13 157 9,2 2 786 2 977 -6,4

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 28.08.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/02/kkt_2015_02_2015-08-28_tau_001_fi.html