Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2015 2014 Muutos, % 2015 2014 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 7 024 6 802 3,3 9 084 9 052 0,3
Siitä: Myyntituotot 2 850 2 744 3,8 8 374 8 390 -0,2
Maksutuotot 1 261 1 220 3,4 328 305 7,4
Toimintakulut 29 227 28 197 3,7 8 488 8 445 0,5
Siitä:  Palkat ja palkkiot 8 141 8 002 1,7 3 199 3 268 -2,1
Henkilösivukulut 2 593 2 549 1,7 872 882 -1,2
Asiakaspalvelujen ostot 8 349 7 946 5,1 928 846 9,8
Muiden palvelujen ostot 4 797 4 567 5,1 2 097 2 075 1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 113 1 104 0,8 970 955 1,6
Avustukset 1 904 1 770 7,6 105 95 10,8
= Toimintakate (+ tai -) -21 949 -21 139 3,8 599 613 -2,3
Verotulot 17 020 16 296 4,4      
Valtionosuudet 6 487 6 292 3,1      
Korkotuotot 141 127 10,8 2 3 -36,9
Muut rahoitustuotot 406 425 -4,5 16 11 48,3
Korkokulut 117 127 -8,2 69 73 -4,7
Muut rahoituskulut 21 16 29,3 16 17 -2,6
= Vuosikate (+ tai -) 1 967 1 857 5,9 531 537 -1,2
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 1 655 1 721 -3,9 434 481 -9,8
Investointitulot yhteensä 422 402 4,9 24 31 -23,0
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 306 13 078 9,4 2 775 2 951 -6,0

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/03/kkt_2015_03_2015-11-27_tau_001_fi.html