Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, juni

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-06-13)
G Handel 11/2013 -3,6 -4,2 -0,6
12/2013 0,4 0,7 0,3
01/2014 1,3 0,9 -0,4
02/2014 -0,1 -0,8 -0,7
03/2014 -2,0 -0,3 1,7
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 11/2013 -0,6 -2,0 -1,4
12/2013 1,3 0,5 -0,8
01/2014 13,4 12,7 -0,7
02/2014 9,1 7,0 -2,1
03/2014 6,6 7,8 1,2
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 11/2013 -6,1 -6,1 0,0
12/2013 1,4 2,1 0,7
01/2014 -1,7 -1,3 0,4
02/2014 -1,9 -2,4 -0,5
03/2014 -4,0 -1,5 2,5
47 Detaljhandel utom med motorfordon 11/2013 0,2 -1,0 -1,2
12/2013 -1,4 -1,6 -0,2
01/2014 2,1 0,4 -1,7
02/2014 -0,4 -0,9 -0,5
03/2014 -1,5 -1,0 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 11/2013 1,3 1,0 -0,3
12/2013 0,2 0,5 0,3
01/2014 4,3 3,6 -0,7
02/2014 0,8 1,2 0,4
03/2014 -3,5 -4,5 -1,0
Varuhushandel (4719) 11/2013 0,9 0,9 0,0
12/2013 -1,7 -2,4 -0,7
01/2014 3,8 3,2 -0,6
02/2014 -1,6 -2,6 -1,0
03/2014 -1,6 -0,5 1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Bilhandel (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Partihandel (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Detaljhandel (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Varuhushandel (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Tiina Talvio 029 551 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/04/klv_2014_04_2014-06-13_rev_001_sv.html