Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, november

Omsättning inom handeln 2016, januari

2016
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik